Aktüel

Göster Oğlum P…ni

Konuyu biliyorsunuz. Ülkemizde hemen her çocuğun başına gelen ya da arkadaşına söylenirken tanıklık ettiği bir olay…