Koç Kendini Bilendir. Son yılların yükselen uzmanlık alanlarından birisi Yaşam Koçluğu. Kavram olarak yeni ve toplumun tümünde henüz tam...