Gökten gelen, yiyen içen, kızan, uçan, metalik sesler ve dumanlar çıkaran, kendilerine tapınak inşa ettirip orda keyif süren Tanrılar!!!!!...