FacebookTwitterGoogle+Share

Neoglance Nefes Koçu; Yargısız, farkındalıklı, hassas, empatik, aktif, bilimsel, dengeli, analizci, dikkatli, gözlemci, dinleyici,  ifade yeteneği güçlü, potansiyelleri fark etmede yetenekli, uygulamalarda motivasyon sağlayıcı, pozitif bir zihnin, dengeli beden ve ruhun, yüksek enerjinin ve sağlıklı birey olmanın özelliklerini nefes bağlantısı ile sunabilen ve uygulatan yol arkadaşıdır…

Tüm bu özelliklerin nefes ile bağlantısı nedir acaba?

Bu özellikler nefes teknikleri ile Neoglance Derneğinde geliştiriliyor… Yani BİZ’de 🙂

BİZ KİMİZ?

Neoglance Eğitim Kültür ve Girişimcilik Derneği, bireyin gelişimini ve girişimci tavrını destekleyen, aydın bireyli toplumu amaçlayan bir dernektir. Bilimin son teorilerini referans alarak tüm yaşama yansıtmak, yeniliklerin takip edilmesi sonucunda bireylerin düşünce ve bireysel gelişimlerine katkıda bulunmak ve bu konuda çalışmalar yapan kişi ve kuruluşlara destek vermek amacı ile kurulmuştur. Bireylerin beceri kazanmaları için mesleki ve kişisel gelişimini destekleyecek her konuda eğitim çalışmaları yapar. Neoglance; aynı zamanda adı, içeriği, kavramları, yöntemleri özgün ve Nesrin Dabağlar’a ait olan bir markadır.

Yeni bilim, kuantum mekaniği, uzay fiziği, atom altı parçacık fiziği, zaman kavramı ve görelilik teorisi, paralel evrenler teorisi, doublement teorisi, sicim teorisi, holografik evren teorisi, birleşik alan teorisi, titreşim ( rezonans) kanunları, ortak bilinç, özben, eşbenler, bilinçaltı ve bilinçdışı, ikinci beyin, ayna nöronlar, epigenetik gibi yeni konular,  yeni yöntemler ve yeni bir bakış açısı ortaya koymuştur. Bütün bu NEO kavramların desteğinde;  yaşamsal tüm alanlarda farkındalığı değiştirecek yeni bir bakış açısı ile bilinci değiştirmek ve bu yeni bilinci bireylerden tüm topluma yayma zorunluluğu doğmuştur.

Bilinen ve görünen her şey, evrenden bize yansıyan enerji dalgalarının belli aralığının algılanmasıdır. Bu algılar beş duyu özelliğimiz ile açıklanır. Oysa evrendeki tüm enerji dalgalarını sadece beş duyumuz ile algılayamayız. Başka algılara ihtiyaç duyarız. Bu algıları açıklamak zordu şimdiye kadar.

Neoglance; zihin, beden ve bilince bu yeni bakış açısıyla bakan ve bir bilgi dizini içerir. Neoglance eğitimleri dizini içinde; insanın gelişim alanın bu yeni bilimsel kavramlar ile açıklandığı sertifikalı eğitim programları hazırlanmıştır.

NEOGLANCE NEFES KOÇU KİMDİR?

Yargısız, farkındalıklı, hassas, empatik, aktif, bilimsel, dengeli, analizci, dikkatli, gözlemci, dinleyici, ifade yeteneği güçlü, potansiyelleri fark etmede yetenekli, uygulamalarda motivasyon sağlayıcı, gerektiğinde yönlendirici özelliklerini nefes bağlantısı ile sunabilen ve uygulatan yol arkadaşıdır…

NEOGLANCE NEFES KOÇU NE YAPAR?

1) Nefesin potansiyellerini gösterir.

2) Danışanın o anki durumundan daha iyi bir sağlık ve gelişim konumuna ulaşmasını hedefler.

3)Nefes koçu ŞİMDİ ve ŞU AN ile ilgili farkındalığı geliştirir.

4) Nefes koçu; danışanın varlığının değeri, farkındalığı ve gelişimi için SORU sorar, soru sormayı öğretir.

5) Bireyin kendi anatomisi ile ilgili doğru bilgilenmesini hedefler.

6) Nefesin yetkilerinin farkındadır ve bu yetkileri danışanına uygulatarak öğretir.

7) Pozitif bir zihnin, dengeli beden ve ruhun, yüksek enerjinin ve sağlıklı birey olmanın örneğidir.

 

NEFES KOÇLUĞU EĞİTİMİNİ KİMLER ALMALI?

Doktorlar

Sporcular ve eğitimcileri

Öğretmenler

Psikologlar

Yaşam Koçları

Rehberlik çalışması yapanlar

Özel Eğitim merkezleri çalışanları

Anaokulu eğitimcileri

Dershane eğitimcileri

Özel ders veren eğitimciler (Matematik, Fizik)

Satranç ve zeka oyunları dersleri verenler

Özürlü ve engelli eğitimcileri

Siyaset Danışmanlığı yapanlar

Ve kendine yepyeni bir meslek ile yeni yaşam seçmek isteyenler…

 

NEFES İLE HÜCRE VE BİYOKİMYA BAĞLANTISI

Biyokimya, Bütün canlıların yapısında yer alan kimyasal maddeleri ve tüm yaşamsal süreçteki kimyayı inceleyen bilim dalıdır. Koçluk programımızdaki en önemli bilgilerdendir. Zihnin, duyguların ve de davranışların birer kimya işlemi sonucu olduğu bilmek değerli bir referans noktasıdır. Biyokimya an ile direk bağlantılıdır. An bilgisi, varlığın o anki kimyasının oluşturduğu bir zeminle başlar. Kendiliğinden oluşan bu doğal zemin, üzerine işlenecek yapıyı bilinçlilikle kurar, kurmalıdır.  Bu kuruluşun bilinçlilik aşaması nefeste başlar. Nefesin direksiyonuna geçen birey, temel zeminin üzerine kuracağı yapıyı istediği gibi şekillendirme yetisine sahip olduğunu bilir.

Protein, karbonhidrat, yağ, DNA nükleik asitler, vitaminler ve hormonlar hücresel yapının ana zemin taşlarıdır. Hücre içi fonksiyonlar ile en küçük birimdeki yaşam dirimi durmaksızın işlem yapar. Bu işlem için hücre içi yapıda bulunan sistem ve minik organeller üstatlık seviyesindedir. Hücre içinde fonksiyon sırasında DNA asitleri nedeniyle geçmiş ata kayıtları da işin içindedir. Bu gerçek, bu sırada zaman faktörünü sistemin içine dâhil ettiğimizin de kanıtıdır. Anda gelen vitamin, besin ve hormonlar katkısıyla gerçekleşen işlem, andaki zemini yaratırken aslında tüm zamanların üzerinde oturur. Klasik bilim bu faktörü pek dikkate almaz.

Hücre içi kimyayı oluşturan zemin sitoplazma nedeniyle suyun içindedir. Suyun kayıt edici özelliğini bu noktada hatırlamak önemlidir. Su, kendi H20 molekülünü değiştirmeden oluşan molekül gruplarına bilgiyi yükler. Bu bilgi titreşimsel ve dalga kinetiği nedeniyle küreseldir. Suyun her bir hafıza hücresinde 440.000 bilgi hücresi bulunduğu kaydedilmiştir. Bu hücrelerin her biri çevreleriyle kendilerine özgü bir etkileşim sağlar. Bu etkileşim sırasında su, dünya ile ilişkisini bir manyetik band gibi kaydeder. Odadaki elektriği açtığınızda, ona dua ettiğinizde, teşekkür ettiğinizde, öfke duyduğunuzda su değişir. İnsanlar arasında gerçekleşen telepatinin aracısı, hücrelerinde taşıdıkları sudur.

Evrenden gelen tüm enerji dalgaları su aracılığıyla bedene giriş yapar ve andaki hücre fonksiyonuna etki eder. Mikro yaşam dirimi olan hücre, kendi içinde bulunan DNA nedeniyle geçmişten, andaki duygular nedeniyle şimdiki andan, evrenden gelen titreşimler ile de bütünden bilgi alarak işlem yapar. Bu muazzam gerçek, hipokratif bakışla anlaşılamayacak kadar büyük bir küresellik içerir.

Hücre kendi içinde yaptığı tüm fonksiyonlar sırasında dışarıyla ilişkisini bir yandan hücre zarının geçirgenliğiyle aktif tutar. Hücre sürekli üremeye devam eder.  Bir insanda her saniye 8 milyon hücre doğar. Bir hücrenin bir saniyede yaptığı fonksiyon sayısı inanılmazdır.

Ve bedenimizdeki özgün ve sistemik en küçük birim olan hücre, varlığımızın tüm bilgilerini taşır. Bu yüzden tek bir hücreye bile aktarılan titreşimsel enerji varlığın tümüne aktarılabilir.

Neoglance koçluk felsefesi, en küçük hücreden başlayacak bir değişimin tüm varlığa etki edebileceği gerçeği ile kendini modellemiştir. Bu modelde hücreden varlığa, varlıktan bütüne giden sistemik mucizevi bir yol olduğunu kabul eder.

Hücre kendi içinde milyonlarca fonksiyonu gerçekleştirirken enerjiye ihtiyaç duyar. Bu enerji dönüşümünde oksijenin önemli bir rolü vardır. Hücre zarından içeriye giren oksijen CO2 ile yer değiştirirken, toksik maddeler de lenf kanallarına atılır. Vücut toksinlerinin %70i nefes yoluyla atılır. Nefes alma kapasitesi en üst düzeyde değilse toksinlerden tamamen kurtulamıyorsunuz” demektedir. Diyaframdan derin nefes almak kan dolaşımı yoluyla lenfi emen bir vakum etkisi yaratarak, lenf sisteminin temizlenmesini harekete geçirir. Aynı zamanda toksinlerin atılmasını normalden 15 kat daha arttırır.

Kısmi oksijen yetersizliğine maruz kalan hücreler, vücutta belli belirsiz sürekli bir rahatsızlık, korku ya da felaket hissi olarak hissedilen ufak panik sinyalleri gönderirler. Bu düşük seviyeli genel uyarı, uyarının geldiği kişiye sadece “arka plan sesi” gibi gelecek şekilde ayarlanmıştır. Ya da rahatsızlığın başka kaynaklarına yüklenir. Çok az insan bu bitmeyen, belli belirsiz çaresizlik, bitkinlik, rahatsızlık hissinin hücrelerdeki oksijen yetersizliğinden kaynaklandığından şüphe duyar.

 

Nesrin Dabağlar

Nefes Koçluğu Eğitmeni

0539 509 23 13

 

 

https://www.neoder.org/wp-content/uploads/2015/03/neokapak-692x1024.jpghttps://www.neoder.org/wp-content/uploads/2015/03/neokapak-150x150.jpgneoadminAdrenalin KöşesiGelişim-Yaşambakırköy,bakırköy nefes,bakırköy nefes teknikleri,nefes,nefes koçluğu,nefes teknikleri,neoglance,neoglance nefes,neonefes,nesrin dabağlar,round nefes
Neoglance Nefes Koçu; Yargısız, farkındalıklı, hassas, empatik, aktif, bilimsel, dengeli, analizci, dikkatli, gözlemci, dinleyici,  ifade yeteneği güçlü, potansiyelleri fark etmede yetenekli, uygulamalarda motivasyon sağlayıcı, pozitif bir zihnin, dengeli beden ve ruhun, yüksek enerjinin ve sağlıklı birey olmanın özelliklerini nefes bağlantısı ile sunabilen ve uygulatan yol arkadaşıdır… Tüm bu özelliklerin nefes ile...