FacebookTwitterGoogle+Share

dreamsssÇocukluğumdan itibaren gördüğüm rüyalara dikkat etmem, gördüğüm rüyalarda gelecek ile ilgili mesajlar olduğunu fark etmem, bu rüyaların da gerçekleşmiş olması, beni adeta zorunlu olarak bir araştırma yoluna soktu ve kendi çapımda bir uzmanlığa ulaştırdı.

Benden ayaküstü, rüya yorumu-analizi isteyenlerle bir konuda cebelleşir olduk. Sebebi de, benden hızlıca anlatılan rüyaların yorumunun istenmesi. Ayaküstü rüya yorumu yapmak pek kabul ettiğim bir şey değil. Tüm çabama rağmen cazip ve gizemli bulunan bu alanda yorum isteklerine engel olamıyorum. Kestirmeden tedavileri, yöntemleri yani Hap’ları seven bir toplumuz. Bir derdin mi var, yorulmaya gerek yok, birileri bir hap bulmuş nasılsa, hızlıca yut, geçsin… Keşke bu haplar hepimize aynı şifayı verme yeteneğine sahip olsaydı, ama değil ne yazık ki…

Oysa şöyle bir gerçek var hala farkında olmadığımız:

Bir yöntemin ya da nesnenin bizim için şifalı olması için, o “şey”e birazcık bizim kendi tozumuzun da katılması gerekir. Bütüncül şifanın asıl sırrı budur.

In-my-Dreams-You-Are-MineYaşayan ya da yaşamayan her nesnenin kendine has bir titreşimi vardır. Bir yöntemin bizim üzerimizde şifa etkisi göstermesi için bizim titreşimlerimizle uyuşuyor olması gereklidir. Bu şifa için o yönteme birazcık bizim tozumuzun da katılması gerekir.

Rüyalar; bir iki dakika içinde hiç tanımadığınız birisinin rüyası hakkında yorum yapacak kadar basit değildir ne yazık ki… Önce o kişinin metaforlarını tespit etmek gerekir ki, her bireyin metaforları kendi dünyasının ve bilinçaltının kayıtlarına göre değişkenlik gösterir. O rüyadan bu dünyaya kuracağınız köprü, o kişinin kayıtlarının tozuyla üretilen tuğlalardan örülmelidir. Rüyayı yorumlayanın kendine ait tuğlalarla ördüğü köprü, rüyayı göreni yanlış bir yola götürebilir.

Rüya Analizi ve Rüya Yorumu Farklı mıdır?

Öncelikle rüya yorumu ve analizi aynı şey değildir. Rüyalar öncelikle; analiz edilen ve yorumlanan rüyalar olarak ikiye ayrılır. Analiz ve yorum asla aynı şey değildir. Analiz; var olan bir şeyi incelemek, tanımlamak, kategorize etmek ve sonuca gitmek için kullanılan somut yöntemleri kullanmaktır. Analiz sonrasında varsayımda bulunarak bir sonuca ulaşmaya çalışırsınız. Bu varsayım, bir hipotezdir sadece.

Bir Hipotez, eldeki bütün verilere uygun olmalı ve onları açıklamalıdır, yeni gerçeklerin tahminine olanak sağlamalıdır, probleme çözüm önermelidir, deney ve gözlemlere açık olmalıdır, yeni deney ve gözlemlerle denenebilir olmalıdır.

Yani hipotez kesin sonuç değildir. Analizini yaptığınız rüya için bir sonuç yorumu ortaya koyduğunuzda, sadece olası bir varsayım ortaya koymuş olursunuz. Yorum sonrasında bu hipotezin doğruluğunu sınamak gerekir. İşte sorun da bu noktada başlar. Yaptığınız bu yorum hangi hayat alanını ilgilendiriyorsa, o alandaki olacak gelişmeleri beklemek zaman alıcıdır öncelikle. İkincil olarak, yorum sonrasında o kişide bir inanç oluşur. Bilinçten bilinçaltına da inen bu inanç, beklenen olaylar üzerinde etki yaratabilir. Bir rüya yorumu yaptığınızda, o kişinin olası kaderine etki bırakma durumunda kalırsınız. Bu gerçek de, büyük bir sorumluluktur açıkçası.

Rüya Analizi, daha çok psikolojik bilinçaltı rüyaları için kullanılan, belirli kurallara dayalı profesyonel bir yöntemdir. Rüya yorumu ise, paranormal rüyalara ait varsayımda bulunmaktır. Genellikle bilinçaltına bağlı değil, bilindışı ve ortak bilinçten gelen rüyalar için yoruma ihtiyaç vardır. Yorumlar özgür ve sınırsız olabilir, analiz bilimsel sınırlar içindedir. Analiz psikolojik tedavi için kullanılır, yorumun böyle bir amacı yoktur.

Rüyaların türleri

Rüyalar o kadar çeşitlidir ki, öncelikle görülen rüyanın hangi türde ve katmanda olduğunu ayırt etmek gerekir. Araştırmalara göre rüyalar iki bölüme ayrılır. Temel rüyalar, paranormal rüyalar…

Temel rüyalar ikiye ayrılır: Psikolojik rüyalar ve fizikokimyasal rüyalar. Fizikokimyasal rüyalar, rüya sırasında bulunduğunuz ortamdaki dış etkilerin, hastalığın, aldığınız bir ilacın ya da maddenin (psikodelik vb.) rüyanıza yansıması sonucu görülen rüyalardır. Bu rüyaların analize ve yoruma ihtiyacı yoktur genellikle.

analizPsikolojik rüyalar ise, asıl analiz edilecek rüyalardır. Bu rüyaları, birinci katman rüya olarak kabul etmek gerekir. Jung’a göre bu rüyalar; bilinçaltının bir anlığına bilinçle karşılaştığı rüyalardır. Bu rüyalar, derinlerimize attığımız duygu kayıtlarının su üstüne çıkmasıdır. Bu rüyalar analiz edilince, bilinçaltına attığımız gizli kayıtlar ortaya çıkar. Bu çıkışlar bilinçaltının bilince mesajlarıdır. Gerektiği gibi analiz edilirse, bilinçli psikolojimiz üzerinde farkındalık yaratır. Bilincin farkına vardığı bu mesajlar dikkate alınırsa, gündelik yaşantımızdaki davranış, yargı ve algılarımızın değişimi gerçekleşir. Bu değişim ise ruh-beden ikilisinin sağlığı için gelişim ve yarar sağlar.

Analiz edilen rüyalarda 5 temel kavram vardır:

1- Rüyanın geçtiği yer mekân, yani çerçeve

2- Rüyalardaki insanlar ve hayvanlar

3- Rüyadaki nesneler

4- Rüyadaki duygular

5- Rüyadaki eylemler

Bu temel kavramlar üzerinden, bu dünyaya köprüler kurularak rüyaya ve o kişiye ait derinlikler ortaya çıkar. İşte bu noktada, her bireyin rüyası bir diğerinden ayrışır. Zira mekânlar, kişiler, nesneler ve eylemlerin her bir kişi için temsil ettiği şeyler farklıdır. Ortak olan tek kavram, duygulardır. Duygular, metaforlanmaları farklı olsa da özdeştir. Acı, acıdır, korku, korkudur, mutluluk da mutluluktur.

Bir kişiyi mutlu eden nesne ile diğer kişiyi mutlu eden nesne farklı olabilir. Bir kişi köpekten korkuyor, diğeri köpeği seviyor ise ikisinin rüyada köpek görmesi, analiz sırasında kurulan köprüde farklılık gerektirir. Çünkü her bireyin kişisel geçmiş kayıtları farklıdır.

Bu yüzden tek bir rüya metafor listesi oluşturmak imkansızdır. Buna rağmen tüm dünyanın ortak algıladığı metaforlar vardır. Örneğin rüyada bir bomba patlaması, savaş, silah gibi kitlesel algılar ortak metafor olmaya yatkındır. Yatkındır diyorum, zira rüyayı gören kişideki sembolleşme yine de farklı olabileceğinden, önce bu sorgulanmalıdır.

yorumAnaliz yapılabilen rüyalar, geçmişin kayıtlarından yola çıkarak o günün farkına varmayı ve çıkarımlar yaparak gelecek için bir davranış modeli belirlemeye yardımcı olabilir. Psikanaliz için kullanılması, son yıllarda pek çok doktor tarafından tercih edilmektedir.

Paranormal Rüyalar

Paranormal rüyalara geldiğimizde ise engin bir deniz ile karşı karşıya kalırız. O kadar çok türü, çeşidi, katmanı vardır ki, değil birkaç dakikaya sığdırmak, ömürlere bedeldir bilgileri.

Telepati, durugörü, astral, haberci, keşif gibi çeşitleri vardır. Bu tür rüyalar söz konusu ise farklı katmanlar söz konusudur. Ve yorum gerektiren rüyalar da bu rüyalardır. Çünkü ortak temel çekirdekten ayrılan, başka boyutları içeren şeyler vardır içinde. Bu noktada yorumlar ortak hipotezlerden ayrışarak, çok farklılık içerebilir.

Rüyaların tıpkı bir soğanın tabakaları gibi tabakaları vardır. Rüya halinde iken o tabakaların içinde gezinir bilincimiz. Birçok insan, tüm hayatı boyunca birinci çekirdek olan psikolojik rüyalar ile hayatını bitirir. Zaman zaman diğer tabakalara sıçradığı rüyalar görse de, kendi psikolojisi ve bilinçaltı ile çok meşgul olduğundan birinci tabakadan pek dışarı çıkamaz.

Eğer paranormal rüya konusunda gelişmek, rüya bilincinin farkına varıyor ve yönetiyor olmak istiyorsak(Lucid olmak), birinci çekirdek içinden özgürleşmek gerekir. Yani yaşamış olduğumuz olayların, hikâyelerin duygu kayıtlarını temizlemiş olmak gerekir. Temizlemediğimiz her kayıt, hayatımızın öyküleri içinde karşımıza çıkmaya devam eder. Bu kayıtlar, sırtımızda bir yüktür; bu yük, o an ve gelecek için bizi yorar.

Rüya Bilinci ve Dünya Bilinci Nedir?

Rüya içinde bilinçli olma hali dediğimiz LUCİD diye tanımlanan bilinçlilik, tüm kadim bilgelikler tarafından önerilen ve ustalaşmamız istenen bir durumdur nedense. Bunun bir sebebi olmalı… Delice ve anlamsız gibi görünen böyle bir şey için neden bu kadar çaba sarf edilmesi isteniyor, sormak ve üzerine düşünmek gerek …

Dünya bilinci ve rüya bilinci iki ayrı bilinç kavramıdır. Bu dünyanın da bir rüya olduğu, bilimin artık bir takım teoriler ile ortaya attığı bir savdır. Kadim bilgilerin mesajları ile buluşan bu bilgi, çok manidardır. Dünya bilinci, tüm insanların gördüğü ortak bir rüyadır. Kişilerin rüya bilinci ise, yalnızca kendisine aittir. Yani her rüya; eşsiz, özgün ve tek bir bilinçtir. Hiç bir rüya, bir başkasıyla görülemez.

Bizden dünya bilinci ve rüya bilincini birleştirip, kontrol etmemiz mi isteniyor? Neden?

Dünya bilincine birinci dikkat, rüya bilincine de ikinci dikkat dersek eğer, bu iki dikkati tek bir bilinçte harmanlayıp, bu total bilinçle daha farklı üçüncü bir dikkate sıçrayacağız belki de… Tabi başarabilirsek!

Tüm bilgilerin toplamına baktığımızda, beklediğimiz Kıyamet günü için söylenenler, o günün bir diriliş için ayırma ve karar günü olduğudur. Dinler ve kadim kaynaklar, o gün sonrası için beklenen bir aydınlık çağ müjdesi veriyor.

Kıyamet için iddia edilen “Durma” dönemi, ortak bilincimizin, yani ortak rüyamızın geçici olarak kapanıp duracağı bir gün olabilir mi?

Hep birlikte tutunduğumuz ortak dünya algısının, birleşim noktasının yerinin değişme zamanı mı geldi?

Bizler beynimizin içindeki nöronların taşıyıp aktardığı elektrik akımı ile yaşamı gerçek sanıyoruz. Yani tüm algımız, beynimizin içindeki elektriğe bağlı. Tüm dünya bireyleri ortak bir yayılım noktasına bağlı olarak yaşarken, rüyalar sırasında bu ortak yayılım noktasından kopuyor ve kendi öz evrenimizde bilinç deneyimleri yaşıyoruz. Bu sırada da nöronların arasındaki elektrik akımı devam ediyor, hem de fazlasıyla.

Her şeyin duracağının söylendiği kıyamet noktasında, tutunacağımız bir ortak algı noktası olmayacağı için mi özgün rüya bilincimizin geliştirilmesi isteniyor?

toltec

Kıyamdaki durma sırasında yeni ve başka bir ortak bilinç mi oluşturacağız? Bu yeni ortak rüyayı oluşturma sırasında, her birimizin kendi öz rüyalarının ve öz bilincinin katkısı daha farklı bir ortak bilinç yaratabilir mi? Dünyayı değiştireceği iddia edilen kritik sayıdaki insan bilincine bu yüzden mi ihtiyaç var? Rüya bilincinde tutunmayı başarabilen belirli insan sayısı, tıpkı yüz maymun deneyinde olduğu gibi diğer tüm bilinçleri değiştirebilecek mi?

Bu sorulara benim cevabım; evet, bu mümkündür…  Rüyada bilinçli olmaya çalışmak ve bu konuda ustalaşmak,  ortak dünya bilincini değiştirebilmenin kapısı olabilir…

Ağır yaralı olan dünya bilincini, kendi özgün rüya bilinçlerimizle birleştirip yeni bir dünya bilinci oluşturmak, belki daha güzel bir dünya yaratmanın şansıdır. Rüya bilincine sahip olmak, bilinci bir rüya-algı noktasında sabitlemek ve yönetebilmek,  bir farkındalık ve yetenektir. Bu yüzden bireylerin biran önce birinci rüya çekirdeğinden özgürleşip, diğer tabakalara geçmesi gerekiyor. Yani birinci katman olan egosal kayıtlardan kurtulmak! Bilinçaltı rüyalarını temizleyerek özgürleşip, daha yukarıdaki tabakalardaki yaratımsal rüya alanına geçmek ve orada kalabilmeyi başarmak, yaratıma katkıda bulunacağımız bir cenneti yaratabilir.

Bütüncül şifa için, ilacın içine kendi tozumuzu katmak zorunda isek, binlerce yıldır yaraladığımız bu dünyayı, yeni bir bilinç yaratarak; yeni bir ortak rüyada hep birlikte şifalandırmak zorundayız…

Nesrin Dabağlar

https://www.neoder.org/wp-content/uploads/2015/09/toltec.pnghttps://www.neoder.org/wp-content/uploads/2015/09/toltec-300x250.pngneoadminAdrenalin KöşesiAktüelassemblage point,bilinç,birleşim noktası,lucid,lucid rüya,rüya,rüya analizi,rüya bilinci,rüya yorumu,toltec,toltek
Çocukluğumdan itibaren gördüğüm rüyalara dikkat etmem, gördüğüm rüyalarda gelecek ile ilgili mesajlar olduğunu fark etmem, bu rüyaların da gerçekleşmiş olması, beni adeta zorunlu olarak bir araştırma yoluna soktu ve kendi çapımda bir uzmanlığa ulaştırdı. Benden ayaküstü, rüya yorumu-analizi isteyenlerle bir konuda cebelleşir olduk. Sebebi de, benden hızlıca anlatılan rüyaların yorumunun istenmesi. Ayaküstü rüya...