FacebookTwitterGoogle+Share

psoas nefes

Herşey İnsanoğlunun nefes alarak ayağa kalkmasıyla başladı…

Biz nefes-çiler ilginç bir konumdayız. Nefes alıp vermenin bilinçlenmesi ve kontrol edilmesinin insan hayatına çok fazla yarar sağladığı konusunda insanları ikna etmek gibi bir görevimiz var. Neden bu göreve soyunduğumuz sorulur hep. Bilim insanı ya da hekim olmadan bu yola girmek haddimiz midir tartışıladursun, biz nefes dünyasında her gün yeni bir bilimsel gerçek ile donanarak, nefesi öğrenmeye “ne gerek var”cıları ikna etmek için daha çok malzemeye sahip oluyoruz.

Bir nefes araştırmacısı ve eğitmeni olarak kendi adıma astrolojik haritamda “hava” elementinin sıfır olmasının bu görevim için bir alt yapı olduğunu, sevgili Hocam Banu Telci Çetiner sayesinde fark ettim… Yıllardır neden bu yolda olduğumun cevabını da anlamış bulunmaktayım. Yani doğum haritamda eksik olan Hava elementinin önemini anlamaya ve anlatmaya soyunmuşum bir nefes eğitmeni olarak. Kendi eksik parçamın peşine düşmüşüm kısacası. Tüm Ruhsal gelişimcilere önerimdir, Astrolojiyi, hele beden astrolojisini temel olarak bilmeden yola çıkmayın. Bedeni nefesin geometrisiyle anlamaya çalışırken karşılaştığımız mucizeler, bedeni ve ruhu bütünsel görebilmenin ve gerçek holistik şifanın kapısını da açıyor bize.

Dört Elementin hayatımızdaki sırrını bana göre en güzel anlatan Gregg Braden’ın “Tanrının Şifresi” kitabında, Ateş, Hava, Su, Toprak elementleri, Hidrojen, Nitrojen, Oksijen ve Karbon olarak açıklanmıştır. Braden, dört elementi; Ateşi Hidrojen, Suyu Oksijen, Toprağı Karbon ve şaşırmayın havayı da Nitrojen (Azot) olarak tanımlar. Dört elementin muhteşem gücünün yaratımıyla, zamanın içine salıverilen varlığımız, yaşamı gerçekleştirmek üzere ayağa kaldırılmıştır. Kuşatıldığımız zaman içinde bizi ayakta tutan şey ise, “An’ın Gücü”dür. Bizler anın içinde hissettiğimiz duygu sayesinde, kendi eksik parçalarımızı bulmak ve daha yüce bir şeyin parçası olduğumuzu görebilmek, inanmak için nedenler arar ve kendi dünyamızda yaratacağımız fark için kuvvet buluruz.

 Bize  zamanın içinde an ile bağlantı kurduran bu güç nasıl çalışır?

Bedenimize element ve kütle bilinciyle baktığımızda tüm elementlerin bir araya gelip bizi ayağa kaldırmasına aracı olan manivela, bir kastır. İnsanın ayağa kalkarak yaşam mücadelesine başlaması, Psoas kasının görevidir.

Psoas kasının birincil işlevi, düşmemek için korku refleksi ile kasılarak yürümeyi sağlamaktır. Bedendeki en uzun kaslardan birisidir ve diğer bağlantılarıyla birlikte diyaframa da bağlıdır. Özellikle esnediğinde şimdiki anla bağlantı kurmamızı sağlar. Önce korkuyu hissedip gerginleşerek, ayağa kalkmamız ve sonrasında da var olduğumuzun farkına varıp gerginliğimizi yumuşatmamız ve yaşamın içinde yürümeye devam etmemiz bir esneklik sonucudur. Bize an ile bağlantı kurduran kasın leğen kemiğinin içinde olması ilginçtir. Pelvik adı verilen bu beden bölgesi, bebeğin korunduğu ve dünyaya itilerek çıktığı doğum bölgesidir. Hepimizi doğumla dünyaya iten gücün aracısı da Psoas’tır. Doğum ile bağlantısını farkedince Ruh Kası tanımı daha bir anlamlı hale gelir. Bizi zamanın içine atan ve an’ları farketmemizi isteyen kuvvet, ruhtur.

Neden beynin değil de pelvik bölgedeki bir kasın görevidir an bağlantısı?

An senin emrindedir, dünler ve yarınlar ise düşünen ve konuşan zihnindedir. Andaki Ruhu duyarsan güç senin ellerindedir, lakin ruhunu duymaz isen, o zaman güç sadece kaderindedir…”

Düşüncelerin yaratıcı gücünü bir kez daha hatırlatan önemli bir bilgi bu… Beyin ve düşünceler, tohumlayan hakimiyettir ve erildir, doğuran ve esneyen ise dişildir. Her ikisi birlikte hareket etmeden yaratım gerçekleşemez. Bu yüzden beden, kendi bölgelerinin hepsinde hakimiyete ve aynı zamanda esnekliğe mecburdur.

Psoas ve Diyafram bağlantısı

Psoas ve Diyafram bağlantısı

Hakimiyet gerilim taşır, adrenalinin sonucudur, düşüncelerin ürünüdür. Esneklik dengesi sağlanmadığında yıpratıcı ve öldürücüdür. Ve bedendeki hakimiyet geriliminin akıp gitmesinin Psoas kasının esnekliğiyle gerçekleştiği söylenir. Psoas, harekete geçmemizi sağladığı gibi kendimizi bir top haline getirmemizi de sağlar. Stres ya da gerginlik sebebiyle bu kasın sürekli kasılması, kısalmasına neden olur. Bu durumda ise alt sırt ağrıları, sakroiliak ağrıları, siyatik, disk sorunları, spondikozis, skolyoz, kalçada dejenerasyon, diz ağrısı, adet dönemi ağrıları, kısırlık, doğurma güçlüğü, sindirim sistemi sorunları gibi sayısız rahatsızlığa neden olur. Yapısal sorunlarla birlikte organlar ve sinirler üzerinde baskı yaparak bedendeki sıvı akışını engeller ve diyafram nefesinin doğru alınmasını da engeller. Uzun süre kasılı olması sonucunda bedene sürekli olarak tehlikede olduğu sinyalini verir. Sürekli tehlike sinyali ise adrenal bezleri tüketir ve bağışıklık sistemini zayıflatır. Tüm bu özellikleri nedeniyle Psoas kası, fiziksel ve duygusal sağlığımız için çok önemlidir ve ona bu yüzden Ruh Kası adının verilmesi boşuna değildir.

Nefes ve Psoas Kası

Nefesi daha iyi alabilmek için yaptığımız tüm çalışmalarda biz nefes eğitimcileri her ne kadar teknik ve teorik kısımda kalmaya çabalasak da, yol bizi sürekli ruha doğru götürür. Çünkü nefesin tam kapasiteyle, doğru beden açılımıyla ve dengeli senkronizasyonla alınmasına engel olan beden blokajları çıkar karşımıza.  Bedenin nefesin içine katılmayan herhangi bir bölümünü nefese katmaya çalışırken o bölgeye zorunlu olarak dokunmak zorunda kalırız. Çalıştığım binlerce vakada en çok dokunduğum bölge ise Pelvik bölge ve Psoas kasıdır. Daha önce sorular üzerine hazırlayıp paylaştığım “Göbek Yapan Diyafram Nefesi” yazımdaki yanlış alınan diyafram nefesinin sorumlusu da nefesin içine katılmayan Psoas kasıdır. Psoas kası esnekliğini kaybettiğinde, diyafram bölgesi sadece mide ve göbek bölgesinde ileriye doğru şişer. Nefesin içine katılamayan pelvik ve kök bölgesi, nefeste en çok zorlandığımız bölgedir. Genellikle özel bölge olduğu için de ona pek ilişilmez çalışmalar sırasında. Kişiye nefesi bedenin alt bölgesinde çalıştıracak egzersizler verilip, kişinin bunu uzun sürede kendisinin halletmesi beklenir. Özellikle uzman ile danışan arasında cinsiyet farkı olduğunda iş biraz daha zorlaşır.

(Bu nedenle yıllardır nefes ve beden çalışmalarımın sonucu olarak geliştirdiğim Round Nefes alma tekniği, kısa zamanda pratik olarak kendi kendinize çalışırken dahi nefeste tüm beden hakimiyetini kolayca sağlamayı hedefler. Round nefes tekniğiyle çalışırken, yukarıdan başlayarak üçüncü egzersiz bölgesi pelvik bölgedir.  Uzun egzersizlere gerek kalmadan ayakta yapılabilen bir çalışmadır. Bu egzersiz için yazının sonuna bakabilirsiniz.)

exe

Gelen tüm danışanlarımda gözlemlediğim fiziksel ve ruhsal sorunların kökünün bu bölgeye dayandığını görmek benim için şaşırtıcı değil. Çünkü temel yaşam dürtüsü ve onun üzerine merdivenlenen cinsel dürtünün doğru şekilde çalışmaması aslında daha yukarıdaki pek çok sorunun kaynağıdır. Durdurulamaz öfkesi, hırsı, şiddet duygusu ya da depresyonu olan tüm bedenlerin Psoas kası sorunludur. Zihinsel kalıplar, tabular ve karmaşık korteks nedeniyle kişi, ilk basamaklardaki sorunun üzerini kat kat örtmüştür.

Tiroid bölgesinde kansere kadar varan bir hastalığın ve erken gelen bir menopozun sebebinin, kişinin uzun yıllardır eşiyle yaşadığı ruhsal bütünleşme ve tatmin olma eksikliğiyle meydana geldiğini görmek benim için sıradan bir hale geldi son yıllarda. Ne yazık ki, bu tür vakaların sayısı çok yüksek. Evli ya da bekar olmalarına bağlı olmadan görülüyor olması ayrıca önemli. Yani doğal olarak aktif bir cinsellik yaşıyor gibi görünen pek çok kişi gerçekte ruhsal cinselliklerini yaşayamıyor.  Bu tür vakalarda tespit ettiğim durum ise açık ve net bir şekilde Psoas kası esnekliğinin yitirilmiş olmasıdır. Kişiler (her iki cinste de aynı olmak üzere), fiziksel olarak bedenlerine kabul ettikleri eşlerini ruhsal dünyalarında kabul etmediyseler, ruh kasları kasılmış, blokaj almış ve sertleşmiştir. Sonuç olarak derin ve gizli bir mutsuzluk mevcuttur.  Psoas kası, ne ilginçtir ki; kişilerin ruhlarına başka bir ruhu kabul ettiği kastır aynı zamanda. Bu yüzden Psoas esnekliği, birlikteliklerin sağlığı için çok önemlidir.

Psoas Blokajları

Nefes çalışmaları sırasında tespit ettiğimiz en derin ve katı blokajlar, pelvik bölgededir. Yaşam deneyimlerinin yarattığı travmaların psikolojik kayıtlarını taşıdığı gibi, karmik blokajları da taşır Psoas kası. En son çalıştığım bir vakada nefes ile bilinçaltına indirdiğim tıp eğitimli bir danışanımın mevcut yaşamında evlenmesine ve doğurmasına engel olacak bir fiziksel ya da travmik neden olmadığını, buna rağmen bedeninin pelvik bölgesinin ve Psoas kasının tamamen atıl olduğunu tespit ettik. Nefes çalışması sırasında pelvik bölgesi üzerinde dayanılmaz acı, darbe ve ölüm duygusu olduğunu gördük. Adeta doğum yaparak ya da tecavüze uğrayarak ölmeyi yaşadı nefes çalışması sırasında. Mevcut yaşam kayıtlarında asla böyle bir deneyim olmadığından kesinlikle emindi. Psoas kasının üzerine dokunulduğunda şiddetli acı yaşıyordu ve kasını bir türlü esnetemiyordu. Kendine geldiğinde yaşadığı bu duygunun ona ait olmadığını dile getirdi. Gözlemlerimi aktardığımda ve tecavüz ya da doğum benzetmesini söylediğimde, bütünüyle onayladığını ve tüm hayatı boyunca yaşadığı ve çözmeye çalıştığı, evlilik bütünlüğünü gerçekleştirmeyen yaşam hikayesinin nedenini anladığını dile getirdi. Bilgi seviyesi yüksek, psikolojisi normal, nefes ve ruhsallık konusunda önemli eğitimler almıştı. Durum şuydu ki, belki ata genlerinden, belki karmik aktarımdan aldığı acı çekme kaydı Psoas kasında kayıtlanmıştı. Ve o bölgesinin bir türlü nefesin içine katılmayışının açıklamasıydı bu kayıt. Bu halde, Ruh kası adı verilen Psoas kasının ruhun kayıtlarını taşıyor olmasını muhtemel görmemiz normaldir.

breathe

Holotropik Nefesin Mucidi Grof, Kozmik Oyun adlı kitabında, tüm çalışmalarında ortaya çıkan durumun regresyon haline vardığını ısrarla anlatıyor.  Salt yaşam kayıtlarının değil, morfik alan ya da karmik kayıtların bedende blokaj olarak var olduğunu, farklı bilinç haline geçilen tüm denemelerde binlerce kez bu gerçekle karşılaştığını anlatıyor. LSD, Peyote, Meskalin, DMT gibi tüm maddeler ile ve holotropik nefesle yapılan tüm seanslarda, dünyanın tüm zamanlarının travmalarının tek bir beden gibi varlık halinde olduğunu farkettiğini, kendi bedenlerimiz aracılığıyla bu varlığa bağlı olduğumuzu, beden blokajlarını aşıp, doğru ve özgürce nefes almayı başaran her bedenin, dünya bedenindeki bir travmayı da temizlediğini ifade ediyor. Kendisine tam olarak katılıyorum bu konuda.

“Ruh tekdir” der tüm spiritüel kaynaklar. Kuantumun babası kabul edilen Dirac da, ruhun tek olduğunu, elektron ve pozitron çiftinin birlikte ruh denizini (Dirac Denizi) oluşturduğunu söylemiştir. Ruh tek ise, bizi ona bağlayan ve zamanın içindeki an ile yaşamı farketmemizi sağlayan bu kasın ruhun kayıtlarını taşıyor olması inanılmaz değildir. Önce onun içinde korunup saklanarak ve sonra itilerek yaşama gelişimiz ise hiç rastlantı değildir.

Ne yapmalıyız ki bu kasımız hem güçlü hem esnek kalabilsin?

* Nefesinizin bütünlüğünü test edin, sadece göbek bölgenizin değil, pelvik bölgenizin de nefesinizin içine katılıyor olduğundan emin olun. Nefes alışını sırasında karın bölgeniz, sadece ileriye doğru değil her yöne doğru genişlesin. Özellikle leğen kemiği iç tarafını elinizle kontrol ederek Psoas kasının esneyip esnemediğini kontrol edin. Bel ve kök bölgesine doğru nefes alarak genişleyebiliyor olmaya dikkat edin.

psoas_stretch

Psoas Kası Egzersizi

* Her gün mutlaka baldır esnetme-uzatma egzersizi yapın. Uzun süre ayakta hareketsiz durmak, saatler boyu oturmak Psoas kasınızı kısaltır.

* Yanlış ayakkabı giymek, ayak duruşunuzu ve beden postürünüzü bozar, baldır kaslarınızı kısaltan sivri topuklulardan uzak durun. Sebepsiz rahim ve yumurtalık sorunlarınızın bazen sadece ayakkabınız olduğunu kabul etmek zordur, buna şaşırmayın hanımlar.

* Ayak bileklerinizin esnekliği Psoas kasınız için bir ölçü aracıdır. Hemen şimdi ayak bileklerinizin esnekçe 180 derece içinde hareket edip edemediğine bakın. Ayak bileği esnekliği için egzersiz yapın, özellikle su içinde yapmanızı tavsiye ediyorum, çok etkilidir.

* Korkularınız refleks halinde direk olarak Psoas kasını sıkıştırır, korkularınız varsa tespit edip yenmek için çalışmalar yapın, gerekirse yardım alın. Yaşadığınız tüm travmaları listeleyin ve travmanın çekirdek korkusunu tespit edin, Psoas kasınızı izleyerek sizde bıraktığı etkiyi gözlemleyin. Bu negatif etkiyi nötrleştirmek için nefes ile birlikte mutlaka beden egzersizi yapın. Özellikle yetişme çağındaki çocuklar için travma sonrası nefes-beden çalışması yapmasını sağlayın ki gelecek yıllara taşımasın, önemli !

* Sağlıklı bir hamile olup, bebeği güçlü  kaslarla taşımak istiyorsanız Psoas kasınız çok önemli. Hamilelik öncesinde fiziksel olarak mutlaka buna hazırlanmalısınız. Hamilelik sırasında Psoas kasınız, taşıdığı yük nedeniyle kısalır. Hamilelik sırasında ve sonrasında yaşadığınız kırılganlık ve depresyon ile direk bağlantısı vardır, bu yüzden hamilelikten başlayarak  mutlaka nefes ve yoga çalışması ile kasınızı gevşetmeyi öğrenin.

* Karnınızı içe doğru çekme alışkanlığınızı bırakın. İçe çekmeye çalıştığınız için sertleşen karın kasınız, diyafram ve kasıkta gerginliğe yol açar, nefes kısıtlanır ve pelvise akan enerji azalır. Karnınızı içe çekerek duruşunuz; kuyruk sokumu, bel, omurga bozukluğuna yol açar. Leğen kemiği ve psoas bölgesi içinde su duran bir leğen gibi hissedilmelidir. Bu bölgeye boşuna kutsal kase denmemiştir. Düz bir göbekle daha çekici olduğunuzu zannederken, gerçek cinsiyet enerjinizi kaybedersiniz.

Psoas kasınızın nasıl olduğu sizin dünyaya nasıl baktığınızın resmini taşır. Tüm ilişkileriniz taşıdığınız gerginlik nedeniyle kırılgan ise ilk bakacağınız yer, bedeninizdeki ruhun manivelasıdır. Anksiyete, depresyon, mutsuzluk, gerginlik gibi pek çok semptomun sonucu Psoas gerginliğidir. Nefesiniz tam bir bütün ve senkronize değilse, diyaframınız ile Psoas arasında işbirliği yoktur.  Yani ruhunuzla bağlantınız blokajlanmıştır. Temel yaşam dürtülerinizin ve dolayısıyla alt beyninizin özellikleri Psoas ile ilişkilidir. Korkularınızı yenemiyorsanız, yaşamsal enerjinizi kaybediyorsunuz demektir ve sorumlusu gevşemeyen Psoas kasıdır. Ruhunuzun dinginliği ve mutluluğunun böylesine bedensel bir kasa bağlı olması şaşırtıcı gelse de biz nefes terapistleri, danışanlarda yaşadığımız sayısız tecrübe ile bu gerçeği tüm kalbimizle biliriz.

Bedenlerimizdeki ruhun mesajını almak, anda kalmak, korkudan kurtulmak ve tehdit olarak algıladığımız tüm dış etkilere esneklikle dayanabilmek, tüm insanlık olarak oluşturduğumuz ortak bedenin şifalanmasını  sağlayacaktır. Bizim dışımızda ve oldukça zor gibi görünse de yolu hep bizden geçer. Psoas kasının, bedenimiz ve nefes aracılığıyla bizimle kurduğu ilişki, ruhumuzun bizimle kurduğu en önemli bağlantılardan biridir. Adrenalin ve korku dünyasının eril enerjisini, kendi varlığının esnek diğer yarısıyla bütünleştirmek, önce kendi bedenimizde gerçekleştirmemiz gereken bir buluşmadır. Kayıp parçamız uzaklarda değil, bedenimizin içindedir. Beyin, Kalp, Diyafram ve Psoas kasınızın birlikte senkronize olması için tek aracınız da “Can” olup size emanet edilen nefesinizdir.

Round Nefes alma tekniğiyle Pelvik bölge ve Psoas çalışması:

İki ayağınız eşit güçte hafif açık olarak ayakta durun. Leğen kemiğinizi hissedin ve omurga ile tam dengede olmasını sağlayın. Kürek kemikleriniz göğsünüzü hafif iter şekilde arkadan desteklesin. Omuz başlarını minik bir yay çizerek arkaya doğru hafifçe atın ve boyun kaslarınızı gevşetin. İki elinizi avuçlarıyla açın ve baş parmaklarınızla leğen kemiğinin sivri uçlarının hemen bitimindeki iç yumuşak dokuyu bulun. Diğer dört parmağınızı arkaya doğru yerleştirip böbrek bölgesindeki yumuşak kasınızı kavrayın. (Bu bölgenin bir adı Love Handle, yani aşk tutacağıdır) Kuyruk bölgeniz, pelvis gücü ve sakrum ile hafif ıkınır gibi yere doğru iterek nefes alın. Sakrumu yere toprağa doğru iterken, kasık kaslarınız yani psoas ile iki yana doğru çiçek yaprağı gibi açılmaya çalışın. Bu durumda karnınızın ortasından sağa ve sola doğru iterek genişliyor olacaksınız. Bu sırada pelvik bölgeniz bir üçgen prizma şeklinde nefes ile dolacaktır. Bu çalışma, Psoas kaslarınızın esneyerek nefes almak için yaprak gibi açılmasını, sakrumun da kök bölgesinde yere doğru itiyor olmasını sağlayacaktır. Eğer başarılı olduysanız leğen kemiği bölgeniz tıpkı bir leğenin içinin su ile dolması gibi nefes ile dolup şişecektir. Unutmayın bu nefes sırasında karnınız ileriye doğru değil iki yana doğru genişleyerek şişecektir. Nefes alışınızla; böbrek, kuyruk sokumu bölgelerinizin de şişiyor olduğunu hayretle izleyeceksiniz. Unutmayacağınız bir şey daha var ki, bu nefesi ilk defa almıyorsunuz, sadece unuttunuz ve şimdi hatırlıyorsunuz. Bu yüzden egzersizi yapmanız çok zor olmayacaktır, sadece gözünü kapatıp bedeninize odaklanın ve bedeninizdeki kutsal kaseyi hissederek içini nefesle doldurmaya niyetlenin.

Ruhlarınız ve bedenleriniz aşkta olsun…

Nesrin Dabağlar

Psoas Kasını izlemek için tıkla

 

 

 

 

 

https://www.neoder.org/wp-content/uploads/2016/05/exe1.jpghttps://www.neoder.org/wp-content/uploads/2016/05/exe1-300x300.jpgneoadminAdrenalin KöşesiAktüeldoğum,esnemek,hamile,nefes,nefes teknikleri,psoas,psoas egzersizi,psoas kası,ruh,ruh kası
Herşey İnsanoğlunun nefes alarak ayağa kalkmasıyla başladı… Biz nefes-çiler ilginç bir konumdayız. Nefes alıp vermenin bilinçlenmesi ve kontrol edilmesinin insan hayatına çok fazla yarar sağladığı konusunda insanları ikna etmek gibi bir görevimiz var. Neden bu göreve soyunduğumuz sorulur hep. Bilim insanı ya da hekim olmadan bu yola girmek haddimiz midir...