FacebookTwitterGoogle+Share
Dünya

Dünya

Bir haftanın yorgunluğundan sonra pazar sabahı kalktığında tüm haftanın yorgunluğunu çıkarmak için eline gazetesini aldı ve tüm gün miskinlik yapıp evde oturacağını düşündü. Tam bunları düşünürken çocuğu koşarak geldi ve sinemaya ne zaman gideceklerini sordu. Baba çocuğuna söz vermişti, o hafta sonu sinemaya götürecekti ama hiç dışarıya çıkmak istemediğinden bir bahane uydurması gerekiyordu. Sonra gazetenin promosyon olarak dağıttığı dünya haritası gözüne ilişti. Önce dünya haritasını küçük parçalara ayırdı ve çocuğuna eğer bu haritayı düzeltebilirsen seni sinemaya götüreceğim dedi sonra düşündü;

“Oh be kurtuldum, en iyi coğrafya profesörünü bile getirsen bu haritayı akşama kadar düzeltemez.”

Aradan on dakika geçtikten sonra çocuk babasının yanına koşarak geldi ve;

“Baba haritayı düzelttim artık sinemaya gidebiliriz” dedi. Babası önce inanamadı ve görmek istedi. Gördüğünde de halen hayretler içindeydi ve bunu nasıl yaptığını sordu.

Çocuk; “Bana verdiğin haritanın arkasında bir insan vardı” dedi…

İnsanı düzelttiğim zaman Dünya kendiliğinden düzelmişti…

İNSAN

Benliğinizin neresinde hangi yatkınlığınız gizlidir, toprağınızda ne ekilidir ki onu sularsanız çıkıp çiçeğini meyvesini versin ki, biz de evrendeki oluş amacımızı gerçekleştirebilelim…

Human Dizayn

Human Dizayn

HD (Human Dizayn) Nedir? Gerçek benliğimizin özünü ve eşsizliğini keşfetmeye yönlendiren bir hatırlatıcı, öz farkındalık aracı kendine has bir sistem…

HD bizi olduğumuz kişiden sorumlu olmaya teşvik ediyor ve özellikle böyle değişim zamanları için ideal bir kılavuzdur. Bu meşaleyi astrolojinin elinden alan ve hem yaşam için doğru kılavuz, hem de kişisel bir değerlendirme aracı sağlayarak onu bir sonraki seviyeye taşıyan sistemdir. HD astrolojinin doğal selefidir. Belki gelecekte burcun ne yerine “tasarımın ne?” soruları yer alacak sohbetlerimizde…

Astroloji, I Ching, Kabala, çarka sistemi ve kuantum fiziğinin bir sentezi, dört eski bilgelik sistemini alıyor olmak üzere doğduğunuz insanın teknik tasarımını sağlayan, kendi içinde bir sistem yaratıyor.

Doğum anında, etrafımızaki güneş sistemini ve yıldız alanlarını esas alarak mekan ve zamandaki mutlak yerleşimini belirlemek için veriler kullanıyor. Astrolojide gökyüzü on iki bölmeye ayrılırken HD bunları 64’e bölüyor. Bunun anlamı:

1 –İnsanlığın genetik kodunda 64 dizgi vardır.

2- Çinlilerin insan doğasını daha iyi anlamak için ı ching altmışdört heksagramdan oluşuyor. Bu altmışdört bölmenin her biri, benliğimizi hangi niteliklerin oluşturduğunu derinlemesine görmemize olanak veren eşsiz bir anlam taşıyor.

Üzerimizde gökyüzünün altmışdört eşit bölmesi olduğunu düşünürsek, bu bölmelerin her birinin içinde her yöne saniyede trilyon soluyan yıldız alanları vardır. Nötrinolar doğum anımızda içimizden geçtiklerinde o gezegensel bilgiyi içimize işleyip bırakıyorlar. Bu da benliklerimiz üzerinde silinmez izlenimler oluşturup yaşamda göstereceğimiz etkileşimi şekillendiriyorlar.

Nötrino Yağmuru

Nötrino Yağmuru

(Nötrino, ışık hızına yakın hıza sahip olan, elektriksel yükü sıfır olan ve maddelerin içinden neredeyse hiç etkileşmeden geçebilen temel parçacıklardandır. Bu özellikleri nötrinoların algılanmasını oldukça zorlaştırmaktadır. Nötrinoların çok küçük, ancak sıfır olmayan durgun kütleleri vardır. Dünya’ya santimetre kare başına Güneş kaynaklı 60- 65 milyar nötrino düşer.)

HD ilk geliştiğinde nötrinolar yalnızca bir teoriyken 1990 yılında nötrinoların bir kütleye sahip olmaları gerektiği ortaya çıkınca kanıtlara da ulaşılmış oldu. Söylendiğine göre bu keşif Evrenin “kayıp kütlesini” açıklıyordu.

Nötrino Dedektöründe Heksagramlar!

Nötrino Dedektöründe Heksagramlar!

İnsan tasarımı insanlığın bütününün tek bir dev tanrısal resim-bilmece gibi olduğunu ve her birimizin özgün bir parça olduğunu bize gösterir. Biz benliğimizin tam potansiyelini ifade etmezken, özünde, resim bilmecesinin bize ait parçasını kaybediyor veya yok ediyor oluyoruz.

Dünyaya verebileceğimiz en büyük armağan kendimizin tam ifadesi olmamızdır.

HD Bilim ve spirütüelliğin bize yaşamımızın özünü anlatmak için görülmedik şekilde buluştuğu bir yer oldu. Bu sistemle genetik nötrino mührünü okur, tasarımınızı görürsünüz. Dengeli ve doyumlu bir hayat sürmeniz için ihtiyacınız olan her şey tasarımımızın içindedir… Bu anlayış ile kendinizle ilgili bir şeyleri değiştirme, başkası gibi olma arzunuza dair tüm düşüncelerinizi geride bırakıp, özgün doğanızı yaşadığınızda her şey netleşmeye başlar. (Gerçek doğanızı kucaklamanın kişisel mutluluğu memnuniyeti ve özgürlüğü bulmanın özü olduğunu bunun karşılığındada daha sağlıklı ilişkiler bulmaya ve yaratmaya aracı olabileceğini söyleyen bilgeliğe dayanıyor.) Gerçekler ortaya çıkınca dönüştürücü bir uyanıklığı tetikliyor.

HD,  felsefe ya da inanç değil, aslında kendi gücünü ifade eden bilime dayanıyor, dilekleri arzuların çekimini veya gerçeğe dönüştürülmesni de gerektirmiyor ,sorgulama gözünüzde cAnlandırma ya da pozitif düşünceyi gerektirmiyor çünkü gerçek zaten içinizde. Bu süslü söz sanatı değil, gerçekten içimizde keşfedilmeyi bekleyen kilit /anahtar kutusu. Kadim bilgelik ve bilimin sentezi olan bu bilgi Ra Uru Hu aracılığı sunuldu. O ve öğrencileri aracılığı ile ve bir biçimde bizlerle de paylaşıldı. Tüm sistem ROBERT Alan Krakower‘e 1987 yılında İspanya ‘nın İbiza adasında yaşadığı mistik bir deneyim aracılığıyla aktarılmıştır. Bir ses ona bu sistemin bu dünyadaki insanların insanlığın tekamülü için bilinçte çok gerekli değişimler yapmalarına yardımcı olma konusunda büyük önem taşıdığını işaret etmiştir. Bu deneyimden değişmiş olarak çıkmış ve ismini Ra Uru Hu olarak değiştirmişti. Ra’ya HD hakkında bilinçli olarak bilgi almış olan az sayıda kişiden biri olsa da,sistemin enerjisinin hepimize aktarılmış ve tüm insanlığa ait olduğu söylenmişti.

Ra Uru Hu

Ra Uru Hu

İnsan tasarımınızı bilmek ne işinize yarar ? Nasıl olmak üzere yaratıldığınız insan olabileceğinizi ve bunu kolayca ve sevinçle nasıl yapabileceğinize yardımcı olur. Hakkınızda çok belirgin bilgi verir ve özgün enerjinizi tanıyıp, çevrenizdeki dünyadan aldığınız enerjinin ayırdına vardığınızda, gerçek doğanızla uyum içinde bir yaşamın yönetimi için içsel otoritenizden emirleri/izinleri duyabilir güçlü kararlar vermeye başlayabilirsiniz. İnsanlığın tekamülüne yardımcı olmaktaki özgün rollerimizin yeni bir farkındalığı ve hayatta en güçlü şeyin kendimizi sevmek olduğunu işaret eder HD.

Çok yönlü bir sistem, kendi benliğimize karar alma mekanizmamıza nasıl ne düşündüğümüze ve hissettiğimiz konusundaki netliğe ulaşarak içsel kodları ortaya çıkarırken, dünyamızda yakın olduğumuz insanların tutum ve davranışlarına ışık tutarak onların tasarımlarını da daha iyi anlamamızı sağlar.
Özümüzdeki insan olmanın sorun olmadığını, içsel dinamiklerimizi bilmenin kurtarıcı ve canlandırıcı etkisi oluyor. İnsanı azat eden, kendiyle kavuşturan, buluşturan bir sistem olduğunu söylemek doğal.

HD Ne işe yarar, ne yapar? Gerçek benliğimizin güzelliği ve gücünü anlamamıza ruhumuzla /özümüzle yeniden bağlantı kurmamıza yardım ederek, kolayca içimize göz atabilmemiz ve dokunabilmemiz, kısılmış ışıklarımızı açmak ki; bu sevinçli, amaçlı ve bilerek yaşamak, çevrenizde her ne olursa olsun gelişebilecek gücü ve bolluğu bulmak için gerekli bilgiyi verir.

İlişkilerde, arkadaşlıklarda sinerji veya çatışmanın bulunduğunu ya da ortak hiçbir şeyin olmadığını görmenize olanak vererek, insanlar arasındaki dinamikleri belirler, duygusal etkileşimlerin altını çizer.
İşyerinde kolektif üretkenliği artırmak için ,işveren /müşteri/eleman her insanın içindeki doğal beceri leri işaret eder. Öğretmenlerin çocukların içindeki yetenekleri ortaya çıkarmalarına katkı olur. Sosyal ortamlardaki ilişkilerin dinamiklerini anlamanıza katkı olur. Kısacası kendi içimize attığımız taşın etkileri kendimizden başlar dalga dalga dünyaya yayılır. Gerçek kendinizle tanışmaya hazır mısınız?

İnsan

İnsan Tasarımı ile İletişim Kurar

Kendilik sevgisi, özsaygı geliştirme, capcanlı yaşama, farkındalık, tedbir ve cesaretle ilerlemenizi, enerjinizi tükenmişlik, engellenmişlik, umutsuzluğa düşmeden size özgü biçimde kullanmayı öğretir. Biz kim olduğumuzu ve kişisel enerji alanınızın nasıl çalıştığını bildiğimizde, kolektif enerji alanında yolumuzu bulmamıza yardımcı olan içsel otoritemizi keşfederiz. Toplumun değer verdiği belirli inanç ve enerjileri kabul ederiz ama diğer alanlarda toplumun beklediğinden farklı olabiliriz. İstediğimiz yaşamı yaratmamızı engelleyen şey, bizim için gerçekten doğru olan şeyi yanlış anlamamızdır. Bizim için doğru olan yaşama izin vermek için türlü gerçekleştirme yöntemleri ile araçlarıyla saldırır belki de arzu etmediğimiz şeyi yaratmamızı engelleyen sınırlarla boğuşuruz.

HD, Kendinizi değiştirmekle ilgili değildir. O insanlığı sefilce beklentilerinden, aradığı şeyin ne olduğunu bilmeden yorgunluğa teslimiyetten, dışarıda kalan gözlerimizi akıllarımızı, rengini unuttuğumuz yüreklerimizi duyumsatacak, çaldığımız /girdiğimiz yanlış kapıların, doğru kilitlerini, anahtarlarını işaret ederek, gerçek benliğimizle yitirdiğimiz teması sağlayarak bizi özgürleştirebilecek içsel barışa taşıyacak bir kılavuzdur/anahtardır.

Human Dizayn Merkezleri

Human Dizayn Merkezleri

İnsanlık resim bilmecesinde mükemmel yerinizi bulmaya ve sahip olduğunuz güçleri kutlamaya davet ediyorum ? Kendinizle karşılaşmadan geçen bir ömür??? istemiyorsak kapıların ardındaki köprülerin üzerindeki ışıkları yakalım…

Hayattaki en büyük acı kaynaklarından biri kendimiz olarak algıladığımız benlik ile gerçek benliğimiz arasındaki kopukluktur. Acı mesafenin uzaklığına paralel artış gösterir. Acı bize; gerçek benliğimizin farkında olduğumuzdan çok daha fazlasının bulunduğunu ve onun olması gerektiğini düşündüğümüz gibi görünmeyebileceğini aslında çok daha iyi olduğunu söylemesinden kaynaklanıyor.

Ben ve Human Dizayn

Benim hayatıma nasıl girdi? İlk olarak değer verdiğim güven duyduğum bir dostumun görüşmeciliği ile tanıştım, ama coşkun ve heyecanlı kimliğim konuşmaktan olsa pek dinleyemedi bile, dinlemeyince anlayamadı, anlayamayınca meraklı doğam işi ele aldı, gördüğüm tanıdığım insanların bir biçimde bilgilerini alıp kendi kendime analizlerle peşine düştüm. Sistemin kişiler üzerindeki gizemli doğruluğu beni derin şekilde etkiledi, zaman zaman unuttum ama kendimi bulduğum, ancak nasıl iletişim kuracağımı aradığım dönemlerde bir biçimde gece ve gündüz düşlerimde karşılaştık. İyiki de karşılaşmışım sistemin kurucusu Ra Uru Hu ve yayıcıcı ekiplere teşekkürler…

HD Dört Dizayn Tipi

HD Dört Dizayn Tipi

HD çalışırken kendimi butik tasarım yapan terzi gibi hissediyorum, içinde sıkışıp kaldığımız konfeksiyon usulü standart beden kumaş desen elbiseleri kendine özgü kalıplarıyla, provalar yapıyorum renklerinin uyumunu kumaşın desninin güzelliğini, estetiğini, uyumunu görüyor her kişiyle birlikte yeniden gerçek mimarisine hayranlıkla minnettar kalıyorum. Herkes nasıl da biricik ve her şey nasıl da içimizde! Gerçekten tozlanmış sararmış bir mektup gibi, sevgiliden gelen mektubu açıp okumak gibi, aşk ateşi gibi tutuşturucu, canlandırıcı… İnsanların gerçek özünü altın oranını görür gibi…

Bu harika sistem temelinde özümüzü keşfedip önce kendimize merhaba diyerek diğer şeyleri kendi ışığımızda selamlarız.

Dünyanın neye ihtiyacı olduğunu sormayın, Sizi neyin canlandıracağını sorun… Sonra gidip onu yapın. Çünkü dünyanın ihtiyacı olan şey canlanmış insanlardır.

Human Dizayn

Human Dizayn

Howard THURMAN’ın dediği gibi; Eşsiz tasarımınızı size özel sadık bekleyicileri ile tanışma zamanı için vakit daraldı, umutlar telaşlandı, haydi artık tüm insanların giydiği aynı model, renk elbiseleri, aynı parfümleri hızlıca terk edip kendimize özel elbiseleri bulup giyelim ki kendi kokumuzu yayalım ve ait olduğumuz yerde olalım…

Dünyayı kurtaracak olan kendilik sevgisidir…

Şehnaz Göğebakan

Human Dizayn Analisti

Human Dizayn Analizi için İletişim: 0539 509 23 13

 

https://www.neoder.org/wp-content/uploads/2016/12/human-design-mandala.jpghttps://www.neoder.org/wp-content/uploads/2016/12/human-design-mandala-300x300.jpgneoadminAktüelanaliz,astroloji,human,human design,human dizzy,insan,insan tasarımı,nefes,nefes akademisi,şehnaz göğebakan,tasarım
Bir haftanın yorgunluğundan sonra pazar sabahı kalktığında tüm haftanın yorgunluğunu çıkarmak için eline gazetesini aldı ve tüm gün miskinlik yapıp evde oturacağını düşündü. Tam bunları düşünürken çocuğu koşarak geldi ve sinemaya ne zaman gideceklerini sordu. Baba çocuğuna söz vermişti, o hafta sonu sinemaya götürecekti ama hiç dışarıya çıkmak istemediğinden...